جواب صفحه ۹۹ ریاضی دوم


haladars بهمن 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۹۹ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 99 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 99 ریاضی دوم

تمرین

محسن 8 سال داشت که خواهرش به دنیا آمد. حالا از آن زمان 10 سال گذشته است. این خواهر و برادر روی هم چند سال دارند؟


الف) خواهر محسن چند سال دارد؟ 

10


ب) محسن چند سال دارد؟ 

18=8+10


ج) این دو نفر روی هم چند سال دارند؟

 28=18+10

با توجّه به الگویی که در ساعت‌ها وجود دارد، عقربه‌های بعدی را خودتان رسم کنید.

جواب صفحه 99 ریاضی دوم

الگو را توضیح دهید. هر ساعت ده دقیقه جلو می‌رود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه