جواب صفحه ۹۹ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۹ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۹ ریاضی نهم

کار در کلاس

۱- نمودار خط‌های با معادلهٔ زیر را رسم کنید.

image 86

۲- آیا خط y=3x از مبدأ مختصات (یعنی نقطه [۰۰]) می‌گذرد؟ چرا؟ بله، چون به ازای x=0 مقدار y=0 می‌شود.

۳- اگر در معادله y=ax به جای a عددهای مختلفی قرار دهیم، بی شمار معادلهٔ خطی مانند y=3 ،  y=−x ، y=2x و … به دست می‌آید. آیا می‌توان گفت تمام این خط‌ها از مبدأ مختصات می‌گذرند؟

بله، چون به ازای x=0 مقدار y وابسته به ضریب a نیست و در هر صورت y=0 می‌شود. بنابراین خط‌های با معادله y=ax همواره ار مبدأ مختصات می‌گذرند.

فعالیت

۱- در هر مورد دو نقطه از یک خط داده شده است؛ ابتدا خط را رسم کنید و سپس مانند نمونه با توجه به مختصات هر نقطه معادلهٔ خط را حدس بزنید.

image 87

۲- در فعالیت ۱ برای هر مورد، مختصات دو نقطهٔ دیگر را روی هر خط به دست آورید. زیر هر نمودار در فعالیت ۱ نوشته شده است.

image 88

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه