در این نوشته با جواب صفحه 99 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 99 هدیه سوم

فکر می کنم

ما به داشتن چنین پیشوایانی افتخار می کنیم؛ زیرا … .

همیشه دوست داشتن که به مردم خدمت کنند و همیشه به فکر فقیران ویتیمان بودند.

بیندیشیم

جواب صفحه 99 هدیه سوم

من هم دوست دارم مانند امام سجاد علیه السلام به دیگران خدمت کنم. مثلاً می توانم در مسافرت ها و اردو ها …

در حمل و نقل وسایل افراد کم توان کمک کنم، برای تهیه چای پیش قدم بشم، در توزیع غذا کمک کنم و … .

گفت و گو کنیم

بهتر است کمک کردن به دیگران چگونه باشد؟

بهتر است مخفیانه باشد که کسی متوجه نشود.

برچسب شده در: