در این نوشته با جواب علم و زندگی صفحه ی 17 علوم دوم همراه شما هستیم.

هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد؟

باعث از بین رفتن گیاهان و کوتاه شدن عمر انسان‌ها و حیوانات می‌شود.

برچسب شده در: