جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۳۷ فارسی نهم

در این نوشته با جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۳۷ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۳۷ فارسی نهم

۱. یکی از نقّاشی ها پرندگان را به اشتباه انداخت؛ آنها چگونه فریب خورده بودند؟

نقّاشی میوه ها آنقدر شبیه میوه بود که پرندگان قدرت تشخیص غیر واقعی بودن میوه ها را

نداشتند؛ به همین خاطر به طرف تابلوی نقّاشی هجوم بردند و به آن نوک زدند تا میوه ها را بخورند.

۲. نقّاشی دیگر، چشم های انسان ها را به اشتباه انداخت. معنای این جمله چیست؟ آیا چشم های شما هم تا به حال اشتباه کرده است؟

نقّاش دوم: تصویر یک پرده را نقّاشی کرده بود این کار نقّاش دوم گذشته از خطای دید، خطای دید، خطای فکر هم بود، یعنی همه فکر می کردند که بعد از برداشتن پرده، قضاوت درباره نقّاشی شروع می شود و همین فکر کردن باعث خطای دیدشان شده بود، بله ما هم در خیلی از مواققع دچار خطای دید می شویم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه