در این نوشته با جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه 40 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه 40 فارسی نهم

1- هلن کلر پس از بیماری به وسیلهٔ کدام یک از حواس پنج گانهٔ خود با جهان خارج ارتباط داشت؟

به وسیله حس لامسه.

2- منظور کلر از این جمله‌ها «در این راه بارها به عقب می‌لغزیدم، کمی جلو می‌رفتم سپس امیدوار می‌شدم» چیست؟

یعنی در کارها شکست می خوردم و همیشه موفق نبودم، ولی ناامید نمی شدم و به تلاش خود ادامه می دادم تا به موفقیت می رسیدم.

3- نویسنده چه چیزهایی را برای خود نور خورشید و بهشت دانسته است؟

کتاب را مانند نور خورشید، روشنگر و زندگی بخش می داند. ادبیات را هم بهشت موعود می داند زیرا مطالعه ی آثار ادبی سبب می شدند که طرز نگاه او به جهان دگرگون شود، و به هدف های والاتر بیندیشد. نقص جسمانی خود را فراموش کند و به لذت روحانی و آرامشی که جلوه ای از بهشت است، برسد.

برچسب شده در: