در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

این فعّالیت را دو نفره انجام دهید. یک نفر نام شکل‌ها را بگوید و نفر دوم چوب خط بکشد. در پایان با شمارش چوب خط‌ها، تعداد هر شکل را بنویسید.

image 128 2

جدول شگفت انگیز زیر را کامل کنید.

image 128 3

گام به گام سایر صفحات درس عدد و شمارش ریاضی دوم

برچسب شده در: