جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۱۱۴ تفکر و سبک زندگی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۱۱۴ تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۱۱۴ تفکر و سبک زندگی هشتم

محتوای تصویر را بخوانید و در جدول صفحه بعد مشخص کنید که با هر نظر دربارۀ سؤال زیر تا چه حد موافقید.

image 116

عقیده در لغت به معنای نگاه، دیدگاه، نظر و اندیشه و قضاوت به معنای فرمان یا حکم می باشد، اما واقعا مرز بین اون دو کجاست؟ چقدر تفاوت بین این لغات و معانی هست؟

اگر بخواهم کلمات رو دسته بندی کنم، قضاوت را زیر مجموعه نظر قرار می دهم. هرکس دنیا و پیرامون خودش را با نگاه خودش می بیند، پس حتی زمانی که بخواهیم قضاوت کنیم، اسناد، شواهد و اطلاعات اولیه را جمع آوری می کنیم و در انتها باز با توجه به دیدگاه و تجربیات و استدلال های خودمان راجع به مساله حکم صادر می کنیم.

من فکر می کنم برای گوینده، قضاوت (فارغ از واقعیت موضوع) نسبت به عقیده قطعیت بیشتری دارد، چون با توجه به پیش زمینه ها مساله را جمع بندی می کند و بعد از آن نتیجه می گیرد، در صورتی که در عقیده، صرفا به بیان نظر پرداخته می شود. و نکته ی دیگه اینکه عقیده از دیدگاه من ارتباط بیشتری با حس های ما دارد، در صورتی که در قضاوت سعی می کنیم از منطق و روابط علت و معلولی بیشتری بهره ببریم.

به طور کلی عقیده شخصی تر و شاید خصوصی تر است، اما قضاوت جنبه ی عمومی تر و گسترده تری دارد. تک بعدی نگاه کردن در قضاوت بیشتر به چشم می خورد، چون با استناد به آنچه که به ظاهر دیدیم یا با جمع آوری مدارک و تحلیل آنها (تحلیلِ عقلانی یا احساسی از دیدِ قاضی) و حتی در خیلی مواقع بدون اطلاع از دلایل، احساسات، اهداف، عقاید، شرایط و … فاعل عمل، راجع به اون قضیه نتیجه گیری می کنیم و به این ترتیب از هیچ زاویه ای دیگه ای به موضوع نگاه نمی کنیم.

در مورد رابطۀ قضاوت و عقیده چه فکر می کنید؟

image 117
جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۱۱۴ تفکر و سبک زندگی هشتم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه