در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه 37 منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 37 منطق دهم

1) کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل های کلمات خارجی وضع می شوند، چه نوع تعریفی به شمار می آیند؟

تعریف لغوی

2) تعریف لغوی این کلمات را بنویسید: شابک، نداجا، پهپاد، هما

شابک : مخفف حروف اول عبارت «شماره استاندارد بین المللی کتاب»

نداجا : مخفف حروف اول عبارت «نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران»

پهپاد : مخفف حروف اول عبارت «پرنده هدایت پذیر از راه دور»

هما : مخفف حروف اول عبارت «هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی ایران»

3) دیزی را برای افراد زیر تعریف کنید:

الف) برای کسی که آبگوشت خورده است.  

نوعی آبگوشت در ظرفی مخصوص و …

ب) برای فردی از کشوری دیگر که در زندگی خود تاکنون آبگوشت ندیده و نخورده است.  

نوعی غذا شامل آب، گوشت، سیب زمینی و نخود و ادویه جات و …

ج) از این تمرین چه نکته ای را درباره نحوه تعریف کردن مفاهیم نتیجه می گیریم؟ 

در تعریف، از مفاهیم آشنا و معلوم در نزد مخاطب استفاده می کنیم و همواره از بدیهی ترین یا عام ترین مفاهیم اولیه آغاز نمی کنیم.

4) نوع تعریف های زیر را تعیین کنید:

الف) کتاب مقدس: کتاب هایی همچون قرآن و انجیل

تعریف به مثال

ب) منظور از آب و هوای معتدل، آب و هوایی شبیه آب و هوای سواحل اقیانوس آرام است.

تعریف به تشبیه (مثال)

ج) عینک دو کانونی: عینک هایی برای دید دور و نزدیک که در کنار هم در یک لنز  قرار دارند و  فرد را قادر می سازند که هر دو فاصله دور و نزدیک را به وسیله یک عینک ببیند. 

تعریف تحلیلی (این تعریف دور نیست زیرا فرد عینک را می شناخته و می خواهد دو کانونی را بشناسد.)

د) مروارید: تنها جواهری که توسط حیوانات تولید می شود. صدف لایه هایی را به دور شیء خارجی ای که وارد آن شده است، ترشح می کند و بدین ترتیب مروارید پدید می آید.

تعریف تحلیلی

هـ) مثلث: شکلی با خطوط بسته که مجموع زوایای داخلی آن 180 درجه است.

تعریف تحلیلی

5) با مراجعه به کتاب های ریاضی و آمار (1) و جامعه شناسی پایه دهم نوعتعریف های ذکر شده درباره «آمار» و «کُنش» را مشخص کنید.

آمار : تعریف تحلیلی (در صفحه 99 کتاب آمده است به مطالعه نحوه گردآوری، سازماندهی، تحلیل و تفسیر داده ها برای استخراج اطلاعات و تصمیم گیری، آمار گفته می شود.)

کنش : تعریف تحلیلی (در درس اول کتاب جامعه شناسی 1 آمده است به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش می گویند. کنش، آگاهانه، ارادی و هدفدار است. )

6) اِشکال تعریف های زیر را مشخص کنید

الف) عارفی را پرسیدند: جوانمردی چیست؟ گفت: ترک کام جویی. گفتند: کام جویی کدام است؟ گفت: ترک جوانمردی

تعریف دوری است.

ب) امتداد: بعد مفطور در اجسام را گویند.

تعریف واضح نیست و از الفاظ دشوار استفاده شده است.

ج) نقاشی: تصویری کشیده شده بر پارچه با قلم مو.

تعریف جامع افراد نیست و همه انواع تعریف را شامل نمی شود.

د) دقت: استعدادی نفسانی است که به وسیله آن ذهن، مطلبی را به دقت بررسی می کند.

تعریف دوری است.

هـ) ماهی: مهره داری که دارای آبشش است.

مانع نیست و دیگر آبزیان شش دار را هم شامل می شود.

برچسب شده در: