جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۴۶ نگارش سوم

در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۴۶ نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۴۶ نگارش سوم

۱- با توجه به کلمه ای که داده شده است، جمله را بازنویسی کن.

امسال دانش آموزانِ کلاس سوم ابتدایی، خوب درس می خوانند.

الف) سال گذشته

سال گذشته دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی خوب درس می خوانند.

ب) سال آینده

سال آینده، دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی خوب درس خواهند خواند.

۲- جمله ها را به ترتیب اتفاقات داستان پری کوچولو، مرتب و شماره گذاری کن.

۱) پری کوچولو و مادرش در آسمان زندگی می کردند.

۲) یک روز که پری کوچولو با مادرش به زمین آمد، او را گم کرد.

۳) خاله خرگوشه لباسی را که بافته بود، به تن پری کوچولو پوشاند.

۴) گربه با پری کوچولو بازی می کرد و مواظب بود که او سرما نخورد.

۵) پری کوچولو با خوش حالی رنگین کمان را گرفت و به آسمان برگشت.

۳- یک کتاب داستان در کلاس بخوانید و به صورت گروهی، پرسشی طرح کنید. پس از آن، هر گروه برگه ی خود را با گروه بعدی جابه جا کند. سپس هر گروه به سؤالی که در اختیار دارد؛ پاسخ دهد.

گام به گام صفحات دیگر درس کار نیک

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها