در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 172 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 172 تفکر و سواد رسانه دهم

اکنون که در زمینۀ سواد رسانه‌ای توانایی مقدماتی کسب کرده‌اید و امکان ارتقا از این مرحله به مراحل بالاتر را هم دارید، فراموش نکنید که در برابر دیگران مسئول اید؛ به ویژه افرادی که در این زمینه مهارت خاصی را کسب نکرده‌اند. برنامه‌هایی را که بهتر است پدر و مادر عزیزتان هم مهارت استفاده از آنها را بیاموزند، فهرست کنید و زما‌ن‌هایی را به آموزش این برنامه‌ها اختصاص دهید.

برنامه های مورد نظر:

تماشای فیلم های سینمایی و مستندهای علمی همراه با نقد این فیلم ها؛ منظور نقدی منصفانه.

بررسی و تحلیل اخبار روز جامعه.

روشنگری برای پدر و مادر ها درباره ابزارهای ارتباط جمعی و نحوه صحیح استفاده کردن از آن ها

و …

زمان انجام این کارها و برنامه ها بسته به سلیقه و محیط خانوادگی به عهده و بنا به تجربه دانش آموز است.