جواب فعالیت در خانه صفحه ۲۴ تفکر و پژوهش ششم

در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه ۲۴ تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه ۲۴ تفکر و پژوهش ششم

احساسات ما در تصمیم گیری هایمان درباره ی یک موضوع تأثیر دارد که می تواند نتایج مثبت و منفی به دنبال داشته باشد. با گفتگو با اعضای خانواده بنویسید، در چه موقعیت هایی تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری بجا و مناسب و در چه موقعیت هایی نابجا است؟ با مثال توضیح دهید.

همه ی تصمیمات مثبت و منفی از روی احساس بر زندگی ما اثر داشته و پیامد های خوب یا بدی را به دنبال دارد ؛ به عنوان مثال اگر به خاطر دوست داشتن پدر و مادرمان به آنها نیکی کنیم و تصمیم بگیریم به خاطر رضایت آنها اخلاق و رفتار خود را خوب کنیم، تصمیم گیری ما به جاست که باعث می شود بر آینده ما تاثیر مثبت داشته باشد یا اگر دوستمان ترک تحصیل کند و ما هم به خاطر او تصمیم ترک تحصیل بگیریم ، این تصمیم گیری ما نا بجا و اشتباه است و بر زندگی و آینده ما تاثیر دارد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

7 دیدگاه ها