در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 32 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 32 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- خصوصیات مثبت و نقاط ضعف خود را در جدول زیر بنویسید.

image 25

2- با شناخت نقاط ضعف خود، نحوه‌ی اصلاح آنها را بیان کنید.

جواب فعالیت در خانه صفحه 32 تفکر و سبک زندگی هفتم