در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 35 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 35 تفکر و سبک زندگی هفتم

آزمون خودآگاهی زیر را در خانه تکمیل کنید. نتیجه‌ی این آزمون نشان می‌دهد که چقدر خود را شناخته‌اید. گزینه‌ی انتخابی را با کلمه‌ی بلی یا خیر (+) مشخص کنید. به هر پاسخ صحیح یک امتیاز تعلق می‌گیرد. سعی کنید به سؤالات صادقانه پاسخ دهید.

ردیفگزاره‌های آزمون خودآگاهیبلیخیر
1به کارهای هنری علاقه دارم.  
2در فعالیت‌های ورزشی استعداد دارم.  
3انفاق و بخشش را دوست دارم.  
4احساس می‌کنم فرد موفقی هستم.  
5از کم‌رویی بیزارم.  
6حسود بودن را دوست ندارم.  
7در کارهای منزل با دیگران مشورت می‌کنم.  
8از کمک به دیگران لذت می‌برم.  
9خانواده‌ام متوجه شده است که فرد بااستعدادی هستم.  
10پرحرفی را دوست ندارم.  
11با همسایگان ارتباط خوبی دارم.  
12دوستانم مرا قبول دارند.  
13به سلیقه‌های مختلف دیگران احترام می‌گذارم.  
14انسان با دل و جرئتی هستم.  
15آرامش من در این است که با خداوند راز و نیاز کنم.  
16اول فکر می‌کنم بعد تصمیم می‌گیرم.  
17از ضعف‌های خود آگاهی دارم.  
18پرخوری را دوست ندارم.  
19خودم را نیازمند کمک دیگران می‌دانم.  
20از تشویق دیگران خوشحال می‌شوم.  
جمع امتیاز هر ستون  
امتیاز کل  

اگر تعداد امتیازات بلی شما بیش از 14 مورد شد، خودآگاهی شما بالاست.

برعهده شما