در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 39 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 39 تفکر و سواد رسانه دهم

یکی از دو فعالیت زیر را انجام دهید.

1- با تمرکز بر رسانه‌های اطرافتان چند کلیشۀ ساخته شده توسط رسانه‌ها را پیدا کنید و پیامدهای پذیرفتن آن کلیشه‌ها را بنویسید. در این میان مشخّص کنید کدام یک از این کلیشه‌ها بار ارزشی مثبت دارد.

* کالای کشورمان کیفیت خوبی دارند، ولی کشور های مستبد می‌خواهند با جلوه نمایی از کالاهای خودشان مانع گسترش شرکت های ایرانی شوند.

* در میان مردم جا افتاده که گربه ها موزی هستن یا روباه ها پلیدن، این مورد یک کلیشه منفی است که پذیرفتن آنها باعث می شود ما به حیوانات آسیب بزنیم و آنها رو نادیده بگیریم و یا مورد آزار قرارشان دهیم.

2- بررسی کنید که چه رابطه‌ای بین دو مفهوم کلیشه و نام تجاری (برند) وجود دارد.

گاهی اوقات به جای نام یک کالا از اسم برخی برندهای تجاری استفاده می شود. به طور مثال استفاده از زیراکس به جای دستگاه کپی یا تاید به جای پودر لباسشویی، علت این کلیشه سازی بیشتر به نبود برندهای متفاوت برای آن کالا در زمان های قدیم برمی گردد.