در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 75 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 75 تفکر و سواد رسانه دهم

صنایع رسانه‌ای صنایع پول سازی هستند. جدول زیر ده شرکت رسانه‌ای پردرآمد سال 2016 میلادی (1395 شمسی) را نشان می‌دهد. آن را بررسی کنید و به پرسش‌های مطرح شده درباره آن پاسخ دهید.

جواب فعالیت در خانه صفحه 75 تفکر و سواد رسانه دهم
جواب فعالیت در خانه صفحه 75 تفکر و سواد رسانه دهم

1- نام کدام یک از این شرکت ها برای شما آشنا است؟

شرکت های دیزنی، فاکس، تایم وارنر، سونی و اپل.

2- مرکز مدیریت این شرکت ها بیشتر در کدام کشور است؟

آمریکا.

3- شما مصرف کننده تولیدات (کتاب، موسیقی، فیلم، تلویزیون، رایانه، گوشی تلفن همراه و…) کدام یک از این شرکت ها هستید؟

کلیه شرکت های نام برده.

4- درآمد این شرکت ها از طریق مصرف رسانه ای همۀ مردم جهان به دست می آید، عادات مصرف رسانه ای شما و خانواده تان چه اندازه در کسب این درآمد نقش دارد؟

از آنجایی که مردم از یکدیگر نیز تاثیر پذیر هستند. این نقش می تواند بسیار مهم باشد.

5- شما و خانواده تان در کسب درآمد شرکت های رسانه ای داخلی چقدر نقش دارید؟

تاثیر آن کمتر از شرکت های بین المللی است، چرا که رسانه های داخلی در مقایسه با آنها ضعیف تر هستند.

6- با توجّه به ستون ششم این جدول، فکر می کنید عادات مصرف رسانه ای شما و خانواده تان چه نقشی در ایجاد اشتغال در داخل و خارج از کشور دارد؟

با مصرف بیشتر رسانه های خارجی باعث ایجاد اشغال در خارج از کشور خواهیم شد و جتی ممکن است باعث بیکاری هموطنان خودمان نیز بشویم.

7- با راهنمایی دبیر محترم خود یکی از شرکت ها را انتخاب و بررسی کنید که مالکیت آن با چه کسی یا کسانی است و شرکت های زیر مجموعه آن کدام اند؟

شرکت اپل هم اکنون به رهبری تیم کوک است. و برخی از شرکت های زیر مجموعه آن به شرح زیر است:

Beats Electronics

Brae-Burn Capital

FileMaker Inc.