در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 77 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 77 تفکر و سواد رسانه دهم

1- مشهور است که هنگام تولید یک ویدئو برای شبکه های اجتماعی فقط چند ثانیه اول آن فرصت دارید تا مخاطب را با خود همراه کنید. به نظر شما چرا چند ثانیه اول این مقدار مهم است؟

چون اکثر مخاطبین بیشتر اوقات چند ثانیه اول کلیپ را مشاهده می کنند و اغلب ادامه کلیپ را رد می کنند. بنابراین ویدئویی که در چند ثانیه اول، محتوای خود را بتواند در مخاطب های بیشتری القا کند، بُرد بیشتری کرده است.

2- افراد برای جلب توجه مخاطبین خود در شبکه های اجتماعی از چه تکنیک هایی استفاده می کنند؟

از استیکرهای خاص، پروفایل ها و بیوهای مخصوص، از به اشتراک گذاری ویدئوها و عکس های مربوط به خود.

3- چه روش هایی برای تجربه خلوت در عصر پریشانی اطلاعاتی پیشنهاد می کنید؟

زمان بندی صحیح در استفاده از وسایل ارتباط همگانی، بیشتر وقت گذراندن با خود مثل مطالعه کتاب و یا ورزش کردن از جمله پیاده روی های متوسط مدت.

4- زیر متن این بیت از حافظ چیست؟

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب               تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

کسی که راه درست را بر می‌گزیند، خطراتی او را تهدید می‌کند و باید از حریم دل و اندیشه پاسبانی کند تا به راه های خطا نلغزد.