در این نوشته با جواب فعالیت در منزل صفحه 44 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در منزل صفحه 44 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- برای شهروندی خوب چه رفتارهایی را پیشنهاد می کنید؟

سطح سواد و تحصیلات‌تان را ارتقا بدهید، سخت‌کوش باشید، اخبار روز را دنبال کنید، در کارهای خیر شرکت کنید.

2- با مراجعه به شبکه رشد  «roshd.ir»یا وبگاه تبیان درباره آداب سلام کردن یا دست دادن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

بزودی