در این نوشته با جواب فعالیت در منزل صفحه 53 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در منزل صفحه 53 تفکر و سبک زندگی هشتم

یکی از دو فعالیت زیر را به دلخواه در منزل انجام دهید .

1- از والدین خود سوال کنید که آیا در زندگی خود تصمیم اشتباهی گرفته اند؛ چرا؟

بله، والدین من هم مانند هر انسانی در زندگی شان دچار اشتباهاتی شده اند، و هر انسانی ممکن است به دلایلی تصمیم اشتباه بگیرد. اگر انسان بدون فکر و با عجله تصمیم بگیرد یا اگر به عواقب تصمیمش فکر نکند. اگر انسان قبل از تصمیم گیری اطلاعات لازم در مورد موضوع مورد نظر را جمع آوری کند، کمتر دچار اشتباه می شود.

2- سهم هریک از اعضای خانواده شما در تصمیم های منزل چقدر است؟

در خانواده ما، پدر و مادر من نقش اصلی را در زندگی بر عهده دارند و هر یک از تصمیم آنها بر زندگی ما تاثیر دارد، و در تصمیم های کوچک تر مانند خرید لباس، لوازم مورد نیاز خانه و غیره از من و خواهر بردارهایم برای تصمیم گیری نهایی، نظر خواهی و کمک می گیرند.