در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم نهم

این جلبک ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و بر این اساس چه نام هایی به آنها می دهید؟

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم نهم

بر اساس رنگ تقسیم بندی می شوند – جلبک سبز – جلبک قهوه ای – جلبک قرمز

برچسب شده در: