در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات هشتم همراه شما هشتمی ها هستیم.

image 1 2

1- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟ او چگونه به این مقام انتخاب شده است؟ آیا میدانید در زمان انتخاب او چند نفر دیگر نامزد ریاست جمهوری بودند؟
حجت الاسلام ابراهیم ریسی – با رأی مستقیم مردم -7 نفر بودند

برچسب شده در: