جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم


haladars مرداد 1, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم همراه شما هشتمی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم

۲- آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟ انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟ در آن زمان شما چند سال دارید؟ آیا شرط سنی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟

1400 و انتخابات بعدی 1404 –  اگر در آن زمان ۱۸ سال داشته باشیم طبق قانون می توانیم

٣- بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید، به کدام وزارتخانه مربوط می شود

درس خواندن در مدرسه » (وزارت آموزش و پرورش)
استفاده از اتوبان، بزرگراهها و جاده های بین شهرها در مسافرت – (راه و شهر سازی)
مراجعه به پزشک و بیمارستان – (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
مصرف آب و برق – (نیرو)

رفتن به سینما و کتابخانه – (فرهنگ و ارشاد اسلامی)

خرید بنزین – (وزارت نفت)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه