جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم


haladars مرداد 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

1. با توجه به نقشه صفحه ۲۱، بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند، در محل تلاقی کدام جریان های دریایی قرار دارند.

لابرادور و گلف استریم، ایا شیو و کروشیو.

۲. چرا سفر به اعماق اقیانوس ها دشوارتر از صعود به قله هاست؟ چند دلیل ذکر کنید.

فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب، کمبود غذا

3.کاربرگ شماره 3 را انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه