جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم

در این نوشت با جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم

با استفاده از مدل‌های مولکولی و با فرض داشتن دو اتم کربن و تعداد کافی از اتم‌های هیدروژن:

1) سه ترکیب مولکولی ۲ کربنه بسازید.

image 247

2) مشخص کنید در ترکیب‌هایی که ساخته‌اید، هریک از اتم های کربن چند پیوند داده‌اند؟ 

پاسخ: هر اتم کربن، چهار پیوند کووالانسی دارد.

3) فرمول مولکولی هر سه ترکیب را بنویسید. 

پاسخ: الف) C۲H۶  ب) C۲H۴   پ) C۲H۲

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه