آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم

24

در این نوشت با جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم

با استفاده از مدل‌های مولکولی و با فرض داشتن دو اتم کربن و تعداد کافی از اتم‌های هیدروژن:

۱) سه ترکیب مولکولی ۲ کربنه بسازید.

جواب فعالیت صفحه ۲۴ علوم نهم

۲) مشخص کنید در ترکیب‌هایی که ساخته‌اید، هریک از اتم های کربن چند پیوند داده‌اند؟ 

هر اتم کربن، چهار پیوند کووالانسی دارد.

۳) فرمول مولکولی هر سه ترکیب را بنویسید. 

 C۲H۶  ب) C۲H۴   پ) C۲H۲

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

11 دیدگاه ها