جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم


haladars آبان 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

1- به دو طرف تساوی عددی زیر عددهایی را مانند نمونه اضافه کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر به دو طرف یک تساوی عددی را اضافه یا کم کنیم آن تساوی برقرار می‌ماند.

2- دو طرف تساوی زیر را در عددهای مختلف ضرب کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر دو طرف یک تساوی را در عددی ضرب کنیم آن تساوی برقرار می‌ماند.

3- توضیح دهید که در هر مرحله چگونه از دو نتیجهٔ بالا استفاده شده است تا معادله حل شود.

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

ابتدا به دو طرف تساوی عدد 1 را اضافه نموده و در مرحله‌ی بعد دو طرف تساوی را در عدد یک دوم ضرب می‌کنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. الیاس

    عالی بود ممنون بایت جواب