جواب فعالیت صفحه 10 جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 10 جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 جغرافیا یازدهم

بیندیشیم : به نظر شما، چرا جغرافی دان ها ناحیه بندی می کنند؟

برای شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات درباره این مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامه ریزی کرد

ناحیه بندی جغرافی دان ها با کار محققان سایر رشته های علمی (مثلاً زیست شناسان در رده بندی موجودات زنده یا مورخان در تقسیم بندی تاریخ به دوره های زمانی و)… چه شباهتی دارد؟

با روش ناحیه بندی همانند سایر علوم مطالعات دقیق ترو علمی تر انجام می شود

ــ نمودار زیر را روی کاغذ رسم کنید و به جای نقطه چین ها عبارت های مناسب بنویسید.

ــ قسمت اول: ناحیه، فضای جغرافیایی است که با توجه به یک معیار دارای یکپارچگی می باشد.

قسمت اول: اگر معیار ناحیه بندی عوامل طبیعی باشد مانند اقلیم ،زندگی گیاهی وجانوری،خاک و… باشد
ناحیه بندی براساس معیارهای طبیعی انجام داده ایم. مانند مثلا درنواحی نواحی اقلیمی. با توجه به عناصر وعوامل اقلیمی، یک فضای جغرافیایی یکپارچه را با توجه به معیارهای اقلیمی توسط جغرافیدان به وچود می آید و درنقشه نمایش داده می شود.
درمعیارهای انسانی جغرافیدان معیارهای انسانی را برای ناحیه بندی و ایجاد یک فضای جغرافیایی یکپارچه انتخاب می کند مانند دین و زبان و فرهنگ و عوامل اقتصادی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه