جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی دهم انسانی


haladars شهریور 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دهم انسانی

با توجه به شکل زیر یک معادله طرح کنید و ریشهٔ آن‌را بیابید.

image 1 1
image 1 2

عددی را بیابید که دو برابر آن به‌علاوهٔ عدد یک، برابر با پنج برابر همان عدد منهای چهار باشد.

جواب: عدد مورد نظر را x در نظر می‌گیریم. با توجه به فرض:


دو برابر آن عدد به علاوهٔ عدد یک معادل 2x+12x+1 و پنج برابر همان عدد منهای عدد چهار، معادل 5x-45x-4  است که باید با یکدیگر برابر باشند، یعنی: 2x+1=……….2x+1…………

با بردن جملات شامل x به یک طرف تساوی و بردن اعداد ثابت به طرف دیگر تساوی:

 است که باید با یکدیگر برابر باشند، یعنی:

image 1
image 2 1

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه