جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی دهم فنی


haladars مهر 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی دهم فنی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

1) در جدول زیر، ستون سمت چپ اندازه‌ای را برحسب گیرهٔ کوچک و ستون سمت راست همان اندازه را بر حسب گیرهٔ بزرگ نشان می‌دهد. این جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دهم فنی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه