جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دوم

1- حاصل جمع و تفریق‌ها را با انگشتان خود به دست آورید.

4+3=7

3+4=7

8-4=4

7-5=2

2- حاصل جمع‌ها را با رسم چوب خط پیدا کنید.

image 135

3- حاصل تفریق‌ها را با رسم شکل پیدا کنید.

image 136

4- حاصل جمع‌ها را با رنگ کردن مربّع‌ها به دست آورید.

image 137

5- حاصل تفریق‌ها را با استفاده از محور به دست آورید.

image 138

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه