در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 مطالعات هشتم

7- یک مدرسه یا یک نمازخانه که تازه ساخته شده است را تصور کنید. با یکدیگر گفت وگو کنید که چه چیزهایی را می توانید با مشارکت دوستان یا خانواده تان، وقف آنجا کنید؟

برای نمازخانه: قرآن، فرش، مهر، تسبیح و…

برای مدرسه: حودکار، تخته سیاه، توپ فوتبال و…

8- پرس وجو کنید. آیا در محل زندگی شما اثر یا بنای وقفی وجود دارد؟ واقف آن کیست؟

این سوال را با توجه به محل زندگی خودتان باید پاسخ دهید.

به عنوان نمونه برای ساکنین تهران:

بیمارستان لولاگر

بیمارستان لولاگر هم توسط «حاج باقر لولاگر» در سال ۱۳۳۵ ه.ق وقف شده است. بیمارستان لولاگر در ابتدای تأسیس به صورت نوانخانه بوده است که بعد از مدتی بیماری‌های داخلی و نیز بیمارانی که به سل مبتلا بوده‌اند در این مکان ویزیت و پذیرفته شدند. این بیمارستان توسط مرحوم لولاگر جهت اجرای سنت وقف نبوی و در راستای ارائه خدمات درمانی وقف شده است. سدر سالهای اخیر هم دختر این خیّر، ۵باب واحد مسکونی به ارزش ۲۰میلیارد ریال،‌ برای توسعه بیمارستان لولاگر به موقوفات پدر خود اضافه کرده است.

برچسب شده در: