در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 103 قران هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 103 قران هفتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نجات دادیم، اندوه و ناراحتی، رفت، ندا کرد

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1ذَهَبَرفت2ظَنَّگمان کرد
3نادیٰندا کرد، صدا زد4سُبحانَپاک و بی‌عیب است
5کُنتُبودم، هستم6نَجَّینانجات دادیم
7غَمّغم، اندوه و نارحتی8کَذٰلِکَاین چنین

فعالیت دوم

این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1- اِذ ذَهَبَ: زمانی رفت

2- فَظَنَّ: پس گمان کرد

3- فَنادیٰ فِی الظُّلُمٰتِ: پس در تاریکی‌ها صدا زد

4- لآ اِلٰهَ اِلّآ اَنتَ: معبودی جز تو نیست

5- سُبحانَ اللهِ: پاک و بی‌عیب است.

6- سُبحانَه‌و: پاک و بی‌عیب است او.

7- سُبحانَک اَنتَ وَلِیُّنا: پاک و بی‌عیب هستی تو، تو سرپرست مایی.

8- نَجَّینٰهُ مِنَ الغَمِّ: او را از غم و اندوه نجات دادیم.

برچسب شده در: