جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ مطالعات نهم | کاربرگه شماره ۱۲

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ مطالعات نهم همراه شما هستم.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ مطالعات نهم

۸. کاربرگه شماره (۱۲) را انجام دهید.

کاربرگه شماره ۱۲

                         رویدادهای مهم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷

به بریده روزنامه های دوران انقلاب اسلامی دقت کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

۱. عنوان اصلی بریده شماره ١، مربوط به چه رویدادی است؟

۱) جمعه سیاه (۱۷ شهریور) و کشتار تظاهر کنندگان میدان ژاله

۲) به دلیل مشکلات و محدودیت هایی که دولت عراق برای ایشان ایجاد کرده بود.

۳) آزادی زندانیان سیاسی، استفاده از رادیو و تلویزیون برای مخالفان.

۴) دولت بختیار

۵) رژیم پهلوی

۶) تصرّف پادگان ها و مراکز دولی توسّط مردم.

۲. بر اساس خبر بریده شماره ۲، چرا امام عراق را ترک کردند؟

۳. به بریده شماره ۲ دقت کنید و بگویید حکومت شاه برای آرام کردن مردم، چه قول هایی داد؟

۴. در بریده شماره ۳، منظور امام از « مملکت دو دولت ندارد، تو غیرقانونی هستی، برو» کدام دولت است؟

۵. در بریده شماره ۴، منظور از «کاخ ۵۷ ساله ظلم» چیست؟

۶. به بریده شماره ۴ دقت کنید و بگویید با فروریختن کدام سنگرهای رژیم پهلوی، انقلاب پیروز شد.

image

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه