در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 105 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 105 روان شناسی یازدهم

فرض کنید در آزمون تشریحی و چندگزینه ای یک درس شرکت کرده اید. بعد از خروج از جلسه امتحان، احتمال بازیابی پاسخ درست سؤالات تشریحی بیشتر است یا چند گزینه ای؟چرا؟ در این زمینه، پس از جست و جوی اینترنتی در قالب یک گزارش، به همکلاسی هایتان توضیح دهید.

پاسخ سؤالات چند گزینه ای به علت کوتاه بودن زودتر به خاطر آورده می شوند.

مطالعات انجام شده در مورد روش های مطالعه و پاسخگویی به سؤالات تشریحی، کوتاه پاسخ و چند گزینه ای نشان می دهد به علت این که آزمون های تعیین کننده مانند کنکور، آزمون های ورودی مدارس و مراکز آموزشی و … به شیوه تستی و چند گزینه ای مطرح می شود. تقویت حافظه و مهارت پاسخگویی دانش آموزان و داوطلبان در این راستا و یادآوری بهتر و موثرتر پاسخ به سؤالات تستی می تواند به پیشرفت تحصیلی فراگیران کمک کند.