جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ مطالعات نهم

۱. با مطالعه متن:

الف) نمودار روند تأسیس نظام جمهوری اسلامی را تکمیل کنید.

به ترتیب از چپ: تدوین قانون اساسی. انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری. انتخابات اولین دوره مجلس

ب) با توجه به نمودار، نقش مردم را در تأسیس نظام جمهوری اسلامی توضیح دهید.

مردم در تمامی مراحل تشکیل نظام جمهوری اسلامی نقش اساسی داشتند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه