در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 روانشناسی یازدهم

فرض کنید در یک همایش علمی، هزار نفر از باتجربه ترین جراحان مغز و اعصاب دنیا، قصد گزینش ده نفر از بهترین جراحان را دارند. در این همایش هر یک از آنها تجربه و دانش خود را به دیگر همکاران عرضه می کند. در نهایت، بعد از مباحثه و مناظره فراوان، ده نفر برتر انتخاب می شوند. به نظر شما اگر دلایل موفقیت این ده نفر را از آنها بپرسیم به چه میزان فقط به دانش پزشکی خودشان اشاره می کنند؟ آیا برتری و پیشرفت آنها فقط به دانش تخصصی شان مربوط است؟ پاسخ های خود را با پاسخ دیگر همکلاسی ها مقایسه کنید.

اکثرا موفقیت خود را به دانش تخصصی مربوطه نسبت می دهند. اما علاوه بر این میزان علاقه، مطالعه، سبک یادگیری، میل به پیشرفت، خلاقیت، تجربه، تلاش، سخت کوشی و ده ها عامل دیگر هم در انتخابات حرفه ای آن ها موثر می باشد.