در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات نهم

الف) در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟

تعیین زمان طلوع و غروب خورشید و انجام فرائض دینی.

ب) چرا از ساعت رسمی استفاده می کنیم؟ مثال بیاورید.

برای جلوگیری از ایجاد ناهماهنگی ها در پرواز هواپیماها حرکت قطارها و کشتی و انواع مسافرت ها و کارهای اداری.

٢. با توجه به نقشه مناطق زمانی، بگویید اگر کسی از پاریس به تهران سفر کند، باید ساعت خودرا جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟

جلو، زیرا تهران شرقی تر است و زودتر در مقابل خورشید قرار می گیرد پس جلوتر از پاریس است.

٣. با کمک والدین خود، برخی از زمان ها یا مکان هایی که ویژگی های خاصی برای آنها در اسلام بیان شده است را نام ببرید.

هنگام طلوع یا غروب آفتاب، شب و روز جمعه، روز اول هر ماه قمری، ماه مبارک رمضان و یا برخی مکان ها مانند زیارتگاه ها، مسجدها و یا بعضی از شهر ها مانند کربلا نجف مدینه.

4ــ هر ساله در کشور ما، ساعت رسمی در اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ٣٠ شهریور، یک ساعت به عقب کشیده میشود. فکر میکنید دلیل این کار چیست؟ 

پاسخ: این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز انجام می شود.