جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات هشتم


haladars مرداد 1, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات هشتم

9- متن مربوط به شرکت تعاونی را در این درس بخوانید و ویژگی ها فواید مادی و معنوی را که در یک شرکت تعاونی وجود دارد، فهرست کنید. برای مثال: داوطلبانه بودن…

برخورداری از کسب سود و منافع مشترک، حل مشکلات اقتصادی اعضا و ایجاد رفاه وزندگی بهتر اعضا، برخورداری از اجر معنوی و بذل و بخشش و نبودن فقر مادی و معنوی.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه