جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ قرآن هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ قرآن هشتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آمرزنده، قبول‌کننده، قبول می‌کند، بازگشت، فروفرستادن، کیفر

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
۱تَنزیلنازل کردن، فرو فرستادن۲غافِرآمرزنده
۳قابِلپذیرنده، قبول کننده۴تَوب، تَوبَهتوبه، بازگشت
۵عِقابکیفر، مجازات۶ذو، ذا، ذیصاحب، دارایِ
۷طَولنعمت فراوان۸یَقبَلُقبول می‌کند، می‌پذیرد

فعالیت دوم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

۱- تَنزیلُ الکِتابِ: نازل کردن کتاب

۲- مِنَ اللهِ العَزیزِ العَلیمِ: از سوی خداوند شکست‌ناپذیر داناست.

۳- غافِرِ الذَّنبِ: آمرزنده گناه.

۴- قابِلِ التَّوبِ: قبول کننده توبه

۵- شَدیدِ العِقابِ: سخت کیفر

۶- ذِی الطَّّولِ: دارای نعمت فراوان.

۷- یَقبَلُ التَّوبَهَ: قبول می‌کند توبه را.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه