در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 112 فیزیک دهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 112 فیزیک دهم

موهای خرس قطبی توخالی هستند. تحقیق کنید این موضوع چه نقشی در گرم نگه داشتن بدن خرس در سرمای قطب دارد؟

موهای سفید خرس قطبی فقط قسمت های مرئی و فروسرخ نور خورشید را مانند یک فیب نوری، پس از بارتاب های مکرر درون مو به پوست منتقل می کند. در آنجا نور جذب  پوست می شود و بدین ترتیب دمای بدن خرس افزایش می یابد اما گرمای حاصل در پوست نسبتا حفظ می شود، زیرا موها توخالی هستند و مانند لوله های توخالی رساننده ضعیف گرما هستند.

برچسب شده در: