جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ قرآن هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ قرآن هشتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

شکل داد، غذاهای پاک، صورت‌ها، بَنا

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
۱اُدعوابخوانید۲اَستَجِب(تا) پاسخ دهم
۳قَرارجایگاه امن۴بِناءبنا، سرپناه
۵صَوَّرَشکل داد۶صُوَرصورت‌ها، جمع صورَه
۷طَیِّباتغذاهای پاک۸تَبارَکَبرقرار و پرخیز است

فعالیت دوم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

۱- اُدعونی: بخوانید مرا.

۲- اَستَجِب لَکُم: (تا) پاسخ دهم برایتان.

۳- صَوَّرَکُم: شکل داد شما را.

۴- فَاَحسَنَ صُوَرَکُم: پس نیکو ساخت صورت‌های شما را.

۵- وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّبٰتِ: و روزی داد شما را از غذاهای پاک.

۶- فَتَبارَکَ اللهُ: پس برقرار و پرخیز است خدا.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها