در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 116 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 116 روان شناسی یازدهم

با توجه به آن چه که درباره ویژگی های مسئله خوانده اید، یکی از مسئله هایی را که اخیراً با آن مواجه شدید طرح کنید و مهمترین دلایل حل نشدن آن را فهرست وار بنویسید.

کسب نکردن رتبه خوب در آزمون جامع دبیرستان

دلایل عدم حل : صعف درسی، فراتر بودن سؤالات از تدریس برخی از دبیران، دسشواری سؤالات، کمبود وقت برای مطالعه مناسب