جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ مطالعات نهم

۱. فرهنگ چیست؟ شما چه برداشتی از واژه فرهنگ دارید؟

شیوه مشترک زندگی در یک جامعه، تمام ساخته ها و اندوخته های یک ملت یا یک قوم، آگاهی مشترک اعضای یک جامعه.

فرهنگ را ادوارد تایلور ۹۱۹۱-۹۳۸۱ مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه ی خویش فرا می گیرد (اکتساب می کنند) تعریف می کند.

برداشت خود را از واژه فرهنگ بنویسید و به نوبت در کلاس بخوانید. معلم نکات مشترک را روی تخته بنویسد. پس از پایان درس، یک بار دیگر نوشته خودتان و نکات روی تخته را مرور کنید و بگویید برای تکمیل توضیح فرهنگ، چه نکات دیگری را اضافه می کنید؟

در لغت نامه های فارسی در ذیل فرهنگ معانی «علم و دانش ادب و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا یک ملت، کتاب لغت، نیکویی پرورش و بزرگی، هنر، حکمت و عقل و نیز شاخ درختی که بخوابانند و بر آن خاک ریزند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه