آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۱۲ ریاضی نهم

12

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲ ریاضی نهم

۱- دو مجموعۀ a⋃b={a,b,c,d,e}وb⋂a={b,e} را در نظر بگیرید. از دانش‌آموزان یک کلاس خواسته شده است که با توجه به این دو مجموعه، مجموعه‌های A و B را با نمودار وِن نمایش دهند. پاسخ چهار دانش‌آموزِ این کلاس را در زیر می‌بینید:

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه ۱۲ ریاضی نهم

الف) دربارۀ درستی یا نادرستی پاسخ این دانش آموزان بحث کنید و برای درستی یا نادرستی آنها دلیل بیاورید.

پاسخ زهرا نادرست است زیرا AB = abe در صورتی که AB = be میباشد و بقیه جوابها صحیح می باشد

ب) آیا شما هم می‌توانید جواب درست دیگری به این سؤال بدهید؟ پاسخ خود را با پاسخ هم‌کلاسی‌های خود مقایسه کنید.

با توجه به اینکه داریم AB = be است ، این دو عضو را در قسمت مشترک قرار میدهیم

۲- با توجه به اوّلین فعالیت این درس و ورزشکاران دو تیم والیبال و فوتبال مجموعه‌ای تشکیل دهید که هر عضو آن عضو تیم والیبال باشد، ولی عضو تیم فوتبال نباشد (فقط در تیم والیبال بازی کند). این مجموعه را «V منهای F» می‌نامیم و با نماد v−f نمایش می‌دهیم:

برای نوشتن اعضای مجموعه -F، ابتدا تمام اعضای مجموعه ی F را می نویسیم سپس اعضای مشترک یعنی (VF) را حذف میکنیم

V−F= {حسین و احسان و ساسان و فرشید}

F−V= {سبحان و کیوان و حسن و محمد}

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه