در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 123 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

چرا رسانه های خارجی به صورت هماهنگ با شایعه تکثیر کرونا، مردم را از حضور در جشن ملی 22 بهمن منع می کردند؟

چون هدف این رسانه ها، تخریب وحدت و انسجام ملی است. این رسانه ها طوری شانتاژ خبری میکنند تا با تحریف واقعیت مردم را به اشتباه بیندازند و بین نظام و ملت فاصله ایجاد شود.   

برچسب شده در: