جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ مطالعات نهم

۲. در درس های قبل، با موضوع مهاجرت آشنا شدید. به نظر شما مهاجرت از جامعه ای به جامعه دیگر، در تغییر هویت اجتماعی افراد چه تأثیری می تواند داشته باشد؟

نحوه پوشش فرد یا گروه و تاثیر متقابل آن ها بر هم – میزان با علاقه به مطالعه فرد یا گروه و تاثیر متقابل آنها بر هم آن تعلق جمعی یا فردی به حفظ محیط زیست و تاثیر متقابل آنها بر هم

گفت و گو کنید

۳. چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد؟

۱) اگر هویت خود را به درستی بشناسیم آن وقت همانطوری که هستیم، خود را می پذیریم.

۲) از کیفیت زندگی بهتری بهره مند میشویم و زندگی مطبوعی در انتظار ما است.

۳) قادر خواهیم بود درون و ذهن خود را به درستی کشف کنیم و به پرورش و گسترش آن کمک کنیم و زندگی خود را در جهت مثبت تغییر دهیم.

۴) هراندازه توان آشنایی با ماهیت خود را داشته باشیم، به اهداف، اغراض و نقطه کمال وجودی خود پی می بریم.

۵) شناخت نقاط بد وضعیف وتلاش در جهت رفع یا اصلاح

۶) با توجه به شناخت ویژگیهای خود در زمان مناسب تصمیم گیری دقیق تری داریم.

۴. به نظر شما ما چه مسئولیتی نسبت به ویژگی های هویتیِ قابل تغییر و انتخاب شدنی خود داریم؟ چگونه می توانیم به بهترین شکل از عهدهٔ این مسئولیت برآییم؟

ما باید آن ها را مطابق ارزش ها و عقاید مطلوب حاکم بر جامعه پرورش دهیم؛ با آموختن و شناختن صحیح ارزش های مثبت و داشتن اراده و پشتکار؛ زیرا افراد بر اساس ارزش هایی که به آن ها معتقدند رفتار و عمل می کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه