جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ مطالعات هشتم

۶- با توجه به نمودار، سه مورد از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه را نام ببرید.

الف) پاکستان ۱۸۰ میلیون نفر  ب) ایران ۷۸ میلیون نفر ج) ترکیه ۷۳ میلیون نفر د) عراق ۳۰ میلیون نفر

۷- از هر گروه زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی، یک کشور مثال بزنید.

الف) زبان عربی: کشورهایی مانند عربستان، یمن، عمان

ب) فارسی: کشورهایی مانند ایران، افغانستان و تاجیکستان

ج) ترکی کشورهایی  مانند ترکیه ، ایران و جمهوری آذربایجان

د) اردو : کشورهای افغانستان وپاکستان

۸- با توجه به نقشه صفحه ۱۲۲، وسیع ترین کشور منطقه آسیای جنوب غربی کجا است و چقدر جمعیت دارد؟ آیا جمعیت این کشور نسبت به مساحت آن زیاد است یا کم؟ چرا؟

عربستان با مساحت ۲۱۴۹۶۹۰ کیلومترمربع فقط ۲۷ میلیون نفر جمعیت دارد. که به علت آب و هوای گرم وخشک، تبخیر شدید، پوشش گیاهی فقیر و شن زارهای وماسه زارهای فراوان بسیار کم جمعیت است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه