جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ مطالعات هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ مطالعات هفتم

۳. بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند. چرا؟

به دلیل گستردگی قلمرو در زمان هخامنشیان و زبان ها و خطوط مختلف در برخی از مناطق این قلمرو

۴. حدس بزنید: چشم و گوش های شاه چه موضوعاتی را به شاه خبر می دادند؟

خبرهایی مبتنی بر تحرکات افراد برای براندازی حکومت، وضعیت مخالفان، وضعیت جامعه، میزان نارضایتی مردم از حکومت

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه