جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ علوم هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ علوم هشتم

توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می تواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد.

اگر از جسم کدر نوری را از خود عبور ندهد در پشت جسم منطقه ی تاریکی خواهیم داشت که سایه گفته می شوداگر نور مستقیم منتشر نشود سایه ی واضحی نخواهیم داشت.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه