جواب فعالیت صفحه 126 مطالعات هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 126 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 126 مطالعات هفتم

5. به نقشۀ قلمرو ایران در زمان هخامنشیان و ساسانیان توجه کنید.

الف) قلمرو کدام حکومت وسیع تر بوده است؟

قلمروی هخامنشیان بزرگتر است.

ب) دور شهرهایی که در آن زمان پایتخت بوده اند، خط بکشید.

image 264

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه