جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم هفتم

الف) درباره درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.

همه سرخرگ ها خون روشن و همه سیاهرگ ها خون تیره دارند.

نادرست  است علت نام گذاری این رگ ها مسیر حرکت خون در داخل آن هاا ست به عبارت دیگر به همه ی رگ هایی که خون را وارد قلب می کنند سیاهرگ و به همه رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند سرخرگ می گویند و ربطی به تیره و روشن بودن خون درون آن ها ندارد.

ب) مسیر حرکت خون در حفره ها، دریچه ها و رگ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و درباره درستی آن در گروه خود گفت وگو کنید.در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ های مختلف نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 127 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم هفتم

بخش چپ و راست قلب هر کدام فعالیت مستقل دارند. خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد اکسیژن بیشتری دارد و روشن است. این خون توسط سرخرگ آئورت به تمام بدن فرستاده می‌شود. در سمت راست قلب، خون تیره (دارای دی‌اکسید) جریان دارد. این خون را بزرگ سیاهرگ به دهلیز راست می‌آورند، سپس وارد بطن راست شده و توسط سرخرگ ششی، به شش‌ها می‌رود تا اکسیژن جذب کند. لازم به ذکر است خون روشن از طریق سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ و سپس به بطن چپ می‌روند تا دوباره در بدن به گردش درآید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

7 دیدگاه ها